Digital Presentation and Preservation of Intangible Cultural Heritage
Project No: KA2-02-VET: 2019-1-BG01-KA202-062231

ЗА ПРОЕКТА

Терминът “Нематериално културно наследство“ (ICH) се въвежда през последните десетилетия, отчасти благодарение на инструментите, разработени от ЮНЕСКО. Към ICH се отнасят традиции или живи обичаи, наследени от нашите предци и предавани на нашите потомци, като устно предавани традиции, сценични изкуства, социални практики, ритуали, празнични събития, знания и практики относно природата и Вселената или знанията и уменията за създаване на традиционни занаяти. Процесът на дигитализация на нематериалното наследство поставя редица предизвикателства по отношение на стандартизираното документиране на ICH обекти с подходящи дескриптори и цифрови формати, управление на колекции от дигитализирани ICH активи, достъп и доставка на сложни ICH обекти.

Днес съществуват електронни платформи като Europeana - европейска цифрова платформа за културно наследство. Тези инструменти събират голям брой културни материали, за да ги направят достъпни за гражданите и Културните и творчески индустрии (CCI) за различни цели. Всъщност дигитализираните материали могат да бъдат използвани повторно за разработване на учебно и образователно съдържание; документални филми, туристически приложения, игри, анимации и инструменти за дизайн. Те обаче са главно дигитализирани изображения.

Проектът DigitCult възнамерява да преодолее това ограничение и да предостави стандартизирани насоки и процедури за дигитализиране, представяне и защита на активи на ICH, като фолклорни събития, музика, традиции и др.

Предоставянето на унифицирана методология за цифровизация на ICH обекти е акт за поддръжка, който помага да се гарантира, че тези нематериални културни ценности ще бъдат по-дълготрайни, тъй като се прехвърлят в допълнителен формат, който е лесно достъпен за по-широката аудитория (хора от различни поколения , култури, локации), което е основната проява на иновативния характер на проекта.

Бенефициенти на DigiCult

Вътрешните бенефициенти са:

  • професионалисти от партньорски културни организации, които не участват в прякото изпълнение на дейностите и резултатите от проекта;
  • ученици от образователните организации, участващи в партньорството, които са обучени в областта на представянето, опазването и разпространението на нематериалното културно наследство..

Външните бенефициенти са:

  • персонал на институциите от културния сектор;
  • професионални мрежи:
  • работодателски синдикати и асоциации, които не участват в партньорството.

Цели и задачи на Дигикулт

Целите на DigiCult ще бъдат постигнати чрез следните дейности:

  • разработване на технологичен образователен модел и създаване на виртуална учебна среда на DigiCult с помощта на съвременните ИКТ базирани, образователни подходи и съдържание;
  • разработване на курсове за електронно обучение, насочени към дигитализация на НКН и практически познания за стандартите за цифрово представяне, съхранение и промоция с цел подобряване на техните цифрови умения, свързани с домейна;
  • управление на разработения курс във виртуалната, учебна среда на DigiCult и събиране на отзиви от потребителите, предвид бъдещи подобрения на предложената методика.

РЕЗУЛТАТИ

IO1 – Рамка за общи стандарти и модели за дигитализация, представяне и опазване на нематериалното културно наследство

Рамката ще дефинира стандартите и методите за описание на връзките, детайлите, йерархиите и нивата на сложност на нематериалните обекти на културното наследство.

Разработването на такава обща стандартизирана рамка, която да се използва за цифровизацията, представянето и съхраняването на нематериалното културно наследство, е иновативен елемент от ключово значение, който понастоящем не съществува.

За по-подробна информация относно резултатите от този интелектуален продукт, моля свържете се с координатора / партньорите по проекта.

IO2 - Курс за обучение по Дигитализация, представяне и съхраняване на нематериалното културно наследство

Ще бъде разработен курс за електронно обучение, базиран на рамката O1. Курсът за обучение по дигитализация, представяне и защита на нематериалното културно наследство се разработва в съответствие с ниво 5 на EQF, което дава възможност за по-нататъшно обучение и напредък към и във висшето образование.

Партньорите ще разработят курса в съответствие с принципите на ECVET, изразени в уменията, знанията и компетенциите, необходими за преход към дигиталност на културния сектор

IO3 – Ръководство и препоръки за внедряване в система за дигитализация, представяне и съхраняване на нематериално културно наследство

Реални примери и най-добри практики, идентифицирани по време на пилотната фаза на проекта, за това как нематериалното културно наследство да бъде представено и запазено цифрово ще бъдат систематизирани в доклад, където ще бъдат представени и някои препоръки за други потребители, които възнамеряват да възпроизведат опита, използвайки рамката на DigiCult.

Координатор

Бургаски свободен университет

Бургаски свободен университет

62 San Stefano, 8001 Burgas, Bulgaria 
Тел: +359 56 900 500
E-mail: jelev@bfu.bg
Лице за контакти: Yanislav Zhelev

www.bfu.bg 

Burgas Free University /BFU/ is one of the first non-state universities in Bulgaria, established in the biggest industrial and cultural centre in the south-eastern region of Bulgaria. Burgas Free University is a system of centers and departments. The students receive training in the following Faculties: Faculty of Law; Faculty of Business Studies; Faculty of Informatics and Technical Sciences and Faculty of Humanitarian Sciences.

The University provides both staff and students with a stimulating and demanding academic environment and offers high quality training and solid foundation for future career development. It enjoys a reputation for its achievements in implementing modern curricula, as well as being an innovator in the modern academic history of Bulgaria. One of the priorities of BFU is to improve the quality of the training systems through development of innovative contents, methods and procedures taking into account the feedback and demand of the labor market and business organizations.

BFU is a pioneer in introducing new forms of training and this is a main priority for our academic community to be further developed and improved in the future. An emphasis is made on the alternative ways of education connected with new information technologies. Another aspect of our efforts is directed to the vocational training, continuous education and life-long learning

ПАРТНЬОРИ

DIMITRA Education & Consulting

DIMITRA Education & Consulting

Palaiologou 19, GR41223, Larissa, Greece
Тел: 0030 2410 554024
E-mail: euprojects@dimitra.gr
Лице за контакти: Vaso ANASTASOPOULOU

www.dimitra.gr

DIMITRA Education & Consulting is one of the largest and most distinguished Vocational Education & Training (VET) Organizations with Training Centers in five (5) cities in Greece. Since 1989, DIMITRA holds extensive experience and unique competencies in producing innovative and participative tools and methodologies for Human Resources development in a constantly changing world of work.

Through our activities such as training, consulting, research, innovation transfer and development of international collaborations we work towards the promotion of social inclusion, educational, cultural, scientific and economic growth. More than 30000 people, of all educational levels, have been trained by DIMITRA. DIMITRA’s permanent staff is approximately 50 employees and the organization also cooperates with more than 500 external trainers. IVET & CVET:

DIMITRA is accredited for offering both Initial and Continuing VET courses and Consulting Services by the National Organisation for the Certification of Qualifications and Vocational Guidance (EOPPEP) and the Greek Ministry of Education while it has been distinguished for its excellence many times.

Регионален исторически музей Бургас

Регионален исторически музей Бургас

Slavyanska 69, 8000 Burgas, Bulgaria
Тел: +359 56 82 03 44
E-mail: radadeva@yahoo.com
Лице за контакти: Radovesta Stewart

www.burgasmuseums.bg 

Burgas Regional Historical Museum (RHM) is the biggest one in Southeast Bulgaria. As a cultural and scientific organization it studies, preserves and presents the overall history, culture and natural heritage of Burgas Region. It was established in 1912. Burgas RHM has 4 big exhibitions, Archaeological, Ethnographical, Natural History and the Newest History, in separate buildings, heritage sites in Burgas.

There are exhibited collections and exhibitions of regional and national heritage. It manages methodically all the municipal museums and collections in Burgas Region and sees to the preservation of archaeological and architectural monuments and reservations. Museum specialists organize and manage archaeological researches, conservation and restoration of cultural valuables, investigate intangible cultural heritage, customs, traditional culture, folklore, collect natural specimens, implement education programs, organize tourist routes and visits.

Municipality of Larissa

Municipality of
Larissa

Ionos Dragoumi 1, 412 22 , Larissa, Greece
Тел: +302413500200
E-mail: euprojects@larissa-dimos.gr
Лице за контакти: Maria Nikolaidou

www.larissa.gov.gr 

Larissa is the largest municipality of the Region of Thessaly, having a population of over 160.000 inhabitants (2011 census). The Municipality's urban agenda is extremely wide and spans from long-term project planning and urban development, to citizens' everyday needs.

The cultural sector is a major focus of the city, managed by the Mayoralty of Culture, including, among others, the administration of four museums. One of them, the Historic and Ethnographical Museum of Larissa, was founded in 1973 and emphasises on collecting, researching, exhibiting and promoting the regional tangible and intangible cultural heritage. HEML has quickly became one of the three largest Ethnographical museums in Greece. It holds a permanent collection of more than 20.000 objects, with a great intangible cultural value, dating from the 19th to the mid- 20th century. Building upon its rich collection and expertise, HEML organizes numerous exhibitions, research projects and educational programs.

European Training and Research Association for a Cooperation Key to Business

European Training and Research Association for a Cooperation Key to Business

Viale Europa N.95, 04019, Terracina, Italy
Тел: +390773721606
E-mail: info@eu-track.eu
Лице за контакти: Michela Tramonti

www.eu-track.eu 

EU-Track is a Multidisciplinary Research and Development Center composed of researchers with different backgrounds, mainly geotechnical engineering, nanotechnology and robotics, education-pedagogy, sociology, science education in STE(A)M (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics).

The strength of our Scientific Committee stands in the multidisciplinary and interdisciplinary approach combining the academic-scientific and entrepreneurial aspects aimed to the implementation of research activities.

Thanks to our international network including universities, research institutes, business companies, public authorities, training centers both in Europe and in Asia, we strongly promote research and training activities for teachers, young people and professionals focused on innovation and labor market needs.

Associazione Canto Di Eea

Associazione Canto Di
Eea

Via IV Novembre 13B, 04017, San Felice Circeo, Italy
Тел: +393393885338
E-mail: associazionecantodieea@yahoo.it
Лице за контакти: Caterina Bono

Web Page 

The association was created with the aim of promoting musical culture, formed by musicians in possession of appropriate educational and professional qualifications and promotes various musical initiatives, including concert festivals, in collaboration with Institutional Bodies and Cultural and Environmental Associations at a national level, concert lessons for schools and the organization of concerts involving young students.

Among the reviews we mention the Incontri Musicali, an event held since 2003 in the Lazio region that hosts talented musicians from the national and international scene who perform in sought-after and innovative programs.

From the 2011, the Association was the promoter and organizer of Ecosuoni, the meeting between musical culture, environmental awareness and eco-sustainability. The association since 2016 is organizer of the Pandataria National Music Competition in collaboration with the Dante Alighieri Formia-Ventotene school Lt - Italy

Latvia Culture College at Latvian Academy of Culture

Latvia Culture College at Latvian Academy of
Culture

Bruninieku 57, 1011, Riga, Latvia
Тел: +371 67846237
E-mail: lkk@lkk.gov.lv
Лице за контакти: Gita Senka

www.kulturaskoledza.lv 

Latvia Culture college (LCC), is one of the most experienced and rich in traditions colleges in Latvia. LCC offers modern cultural education according to the demands of labour market. Currently LCC provides three professional higher education programs accredited by the State: Culture Manager with specialization in stage arts (theatre and event production), fashion and design management, photo and video production, media production and PR, technical production (light and sound design) and music management ; Dance Group Leader with specialization in contemporary dance, modern dance or Latvian folk dance and Library Information Specialist programme.

LCC has coordinated a number of mobility projects and large scale projects under ERASMUS + and other programmes mainly focusing on researching and development of new educational programmes, training materials and methodological recommendations also for vocational training and lifelong learning, development of transational educational and social networks, interactive websites etc.

LCC also have experience with tripartite co-operation and various researches regarding digitalization and technological innovations in creative industries sector.

The Ethnographic Open Air Museum of Latvia

The Ethnographic Open Air Museum of Latvia

Bonaventuras Iela 10, 1024, Riga, Latvia
Тел: +37167994510
E-mail: projekts@brivdabasmuzejs.lv
Лице за контакти: Armands Raitums

www.brivdabasmuzejs.lv 

Just a half hour’s drive from Riga’s center, nestled in a pine forest, one of Europe’s oldest and largest outdoor museums can be found alongside the shore of Lake Jugla. It is called the Ethnographic Open-Air Museum of Latvia.

Since its establishment in 1924, the museum has collected 118 historical buildings from all over Latvia. Riga and all of Latvia’s regions, Kurzeme, Vidzeme, Zemgale, and Latgale, are represented here. The buildings have been set up to give visitors a sense of Latvia’s rural landscape.

At the Open-Air Museum you can find farmsteads of Latvian farmers, craftsmen, and fishermen. They all contain permanent exhibitions – household and working tools, interior furnishings – which characterize the time period, the district, and the owner’s vocation. The Ethnographic Open-Air Museum of Latvia also has two sister sites, which are located in their original regions. Vēveri is located in the hilly district of Vecpiebalga, and the fisherman’s homestead Vītolnieki is located on the picturesque coast of Rucava

ФИНАНСИРАНЕ

ERASMUS PLUS KA202 - STRATEGIC PARTNERSHIPS FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING, Project 2019-1-BG01-KA202-062231
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисиятаза всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

НОВИНИ

КОНТАКТ