Digital Presentation and Preservation of Intangible Cultural Heritage
Project No: KA2-02-VET: 2019-1-BG01-KA202-062231

Par Projektu

Termins ‘Nemateriālās kultūras mantojums”’(NKM) ieviests pēdējo desmitgažu laikā atbilstoši UNESCO attīstītajiem instrumentiem. NKM attiecas uz tradīcijām un sadzīves piemēriem ar ko saskārušies mūsu priekšteči un nodevuši tos nākamajām paaudzēm kā, piemēram, mutvārdu folklora, skatuves mākslas, sociālās aktivitātes, rituāli, svētki, zināšanas un prakse dabas un pasaules apzināšanā kā arī amatnieku prasmes.  NKM digitalizēšanas process saskaras ar izaicinājumu virkni, īpaši attiecībā uz NKM objektu dokumentēšanas standartiem, to aprakstīšanu un digitalizēšanas veidu, kā arī digitlizēto krājumu pārvaldību, un pieejamības nodrošināšanu.

Today, there are e-platforms like Europeana, a European digital platform for cultural Šobrīd  pastāv tādas platformas kā  Eiropas kultūras mantojuma digitālā platforma Europeana. Šādi instrumenti satur apjomīgu  kultūras materiāla skaitu, padarot to pieejamu pilsoņiem un kultūras un radošajām industrijām dažādiem izmantošanas mērķiem. Digitalizētie materiāli var tikt izmantoti, lai attīstītu apmācību un izglītojošo saturu; dokumentālās filmas, tūrisma produktus, spēles, animācijas un dizaina produktus. Tomēr šobrīd pamatā ir  pieejami digitalizēti attēli.

DigiCult projekts plāno attīstīt nākamo pakāpi un piedāvāt standartizētas vadlīnijas un procedūru tādu NKM krājumu , kā fokloras notikumi, mūzika un tradīcijas,digitalizēšanai, saglabāšanai un prezentēšanai. 

Projekta galvenais inovatīvais uzstādījums ir šādas vienotas metodoloģijas pieejamība, kas  sniegs iespēju padarīt ilgtspējīgāku minēto nemateriālās kultūras paraugu pieejamību, pārveidojot tos tādā formātā, kas veicina tā izmantošanu plašākai auditorijai ( dažādu paaudžu , kultūru un ģeogrāfisko vietu cilvēkiem).

DigiCult Mērķgrupas 

Iekšējās mērķgrupas:

  • Partneru kultūras iestāžu speciālisti;
  • Projekta partneraugstskolu studenti ar specializāciju nemateriālā kultūras mantojuma (NKM) digitalizēšanā, saglabāšanā un prezentēšanā.

Ārējās  mērķgrupas:

  • Kultūras nozares organizāciju speciālisti un profesionālo sadarbības tīklu pārstāvji,
  • asociācijas un darba devēju organizācijas,
  • kas nav iekļautas projekta partneru lokā.

MĒRĶI

DigiCult projekta mērķi un uzdevumi tiks sasniegti īstenojot šādas aktivitātes:

  • tehnoloģiskā izglītības modeļa izstrāde un DigiCult virtuālās mācību vides izveidošana, izmantojot mūsdienīgas IKT balstītas izglītības pieejas un saturu;
  • tādu e-apmācības kursu izstrāde, kas paredzēti nemateriālā kultūras mantojuma digitalizēšanas un praktisku zināšanu par digitālās prezentācijas, glabāšanas un reklāmas standartiem, ieguvei, lai uzlabotu digitālās prasmes;
  • izstrādātā kursa aprobēšana DigiCult virtuālajā mācību vidē, lietotāju atsauksmju apkopošana, nepieciešamo uzlabojumu veikšanai un metodoloģijas uzlabojumiem nākotnē

Rezultāti

IO1 – Nemateriālā kultūras mantojuma digitalizācijas, noformējuma un saglabāšanas kopējo standartu un modeļu struktūra

Ietvarstruktūra definēs standartus un metodes nemateriālo kultūras mantojuma objektu savienojumu, detaļu, hierarhiju un sarežģītības līmeņu aprakstīšanai.

Šādas vienotas standartizētas sistēmas izstrāde, ko izmantos nemateriālā kultūras mantojuma digitalizēšanai, noformēšanai un saglabāšanai, ir novatorisks elements, kas pašlaik ir ārkārtīgi svarīgs.

Detalizētākas informācijas iegūšanai par šī darba uzdevuma rezultātu lūdzu kontaktējieties ar projekta koordinatoru vai partneriem.

IO2 - Apmācības kurss Nemateriālā kultūras mantojuma digitalizācija, prezentēšana un saglabāšana

Tiks izstrādāts e-apmācības kurss, kura pamatā ir O1 ietvarstruktūra. Mācību kurss par nemateriālā kultūras mantojuma digitalizāciju, noformēšanu un aizsardzību tiks izstrādāts saskaņā ar EKI 5. līmeni, kas dos iespēju turpināt mācīties, iegūstot augstāko izglītību, vai paaugstināt prasmes tās ietvaros.

Projekta partneri attīstīs kursu saskaņā ar ECVET principiem, ievērojot prasmes, zināšanas un kompetences, kas vajadzīgas digitalizācijas ieviešanai kultūras nozarē.

IO3 – Rokasgrāmata un ieteikumi nemateriālā kultūras mantojuma digitalizācijas, noformēšanas un saglabāšanas sistēmas ieviešanai

Projekta aprobācijas posmā identificētie faktiskie piemēri un paraugprakse par to, kā prezentējams un digitāli saglabājams nemateriālais kultūras mantojums. Ziņojumā tiks sniegti arī daži ieteikumi citiem lietotājiem, kuri plāno atkārtot pieredzi, izmantojot DigiCult ietvarstruktūru.

Koordinators

Burgas Free University

Burgas Free University

62 San Stefano, 8001 Burgas, Bulgaria 
Phone: +359 56 900 500
E-mail: jelev@bfu.bg
Contact Person: Yanislav Zhelev

www.bfu.bg 

Burgas Free University /BFU/ is one of the first non-state universities in Bulgaria, established in the biggest industrial and cultural centre in the south-eastern region of Bulgaria. Burgas Free University is a system of centers and departments. The students receive training in the following Faculties: Faculty of Law; Faculty of Business Studies; Faculty of Informatics and Technical Sciences and Faculty of Humanitarian Sciences.

The University provides both staff and students with a stimulating and demanding academic environment and offers high quality training and solid foundation for future career development. It enjoys a reputation for its achievements in implementing modern curricula, as well as being an innovator in the modern academic history of Bulgaria. One of the priorities of BFU is to improve the quality of the training systems through development of innovative contents, methods and procedures taking into account the feedback and demand of the labor market and business organizations.

BFU is a pioneer in introducing new forms of training and this is a main priority for our academic community to be further developed and improved in the future. An emphasis is made on the alternative ways of education connected with new information technologies. Another aspect of our efforts is directed to the vocational training, continuous education and life-long learning

Partneri

DIMITRA Education & Consulting

DIMITRA Education & Consulting

Palaiologou 19, GR41223, Larissa, Greece
Phone: 0030 2410 554024
E-mail: euprojects@dimitra.gr
Contact Person: Vaso ANASTASOPOULOU

www.dimitra.gr

DIMITRA Education & Consulting is one of the largest and most distinguished Vocational Education & Training (VET) Organizations with Training Centers in five (5) cities in Greece. Since 1989, DIMITRA holds extensive experience and unique competencies in producing innovative and participative tools and methodologies for Human Resources development in a constantly changing world of work.

Through our activities such as training, consulting, research, innovation transfer and development of international collaborations we work towards the promotion of social inclusion, educational, cultural, scientific and economic growth. More than 30000 people, of all educational levels, have been trained by DIMITRA. DIMITRA’s permanent staff is approximately 50 employees and the organization also cooperates with more than 500 external trainers. IVET & CVET:

DIMITRA is accredited for offering both Initial and Continuing VET courses and Consulting Services by the National Organisation for the Certification of Qualifications and Vocational Guidance (EOPPEP) and the Greek Ministry of Education while it has been distinguished for its excellence many times.

Regional Historical Museum Burgas

Regional Historical Museum Burgas

Slavyanska 69, 8000 Burgas, Bulgaria
Phone: +359 56 82 03 44
E-mail: radadeva@yahoo.com
Contact Person: Radovesta Stewart

www.burgasmuseums.bg 

Burgas Regional Historical Museum (RHM) is the biggest one in Southeast Bulgaria. As a cultural and scientific organization it studies, preserves and presents the overall history, culture and natural heritage of Burgas Region. It was established in 1912. Burgas RHM has 4 big exhibitions, Archaeological, Ethnographical, Natural History and the Newest History, in separate buildings, heritage sites in Burgas.

There are exhibited collections and exhibitions of regional and national heritage. It manages methodically all the municipal museums and collections in Burgas Region and sees to the preservation of archaeological and architectural monuments and reservations. Museum specialists organize and manage archaeological researches, conservation and restoration of cultural valuables, investigate intangible cultural heritage, customs, traditional culture, folklore, collect natural specimens, implement education programs, organize tourist routes and visits.

Municipality of Larissa

Municipality of
Larissa

Ionos Dragoumi 1, 412 22 , Larissa, Greece
Phone: +302413500200
E-mail: euprojects@larissa-dimos.gr
Contact Person: Maria Nikolaidou

www.larissa.gov.gr 

Larissa is the largest municipality of the Region of Thessaly, having a population of over 160.000 inhabitants (2011 census). The Municipality's urban agenda is extremely wide and spans from long-term project planning and urban development, to citizens' everyday needs.

The cultural sector is a major focus of the city, managed by the Mayoralty of Culture, including, among others, the administration of four museums. One of them, the Historic and Ethnographical Museum of Larissa, was founded in 1973 and emphasises on collecting, researching, exhibiting and promoting the regional tangible and intangible cultural heritage. HEML has quickly became one of the three largest Ethnographical museums in Greece. It holds a permanent collection of more than 20.000 objects, with a great intangible cultural value, dating from the 19th to the mid- 20th century. Building upon its rich collection and expertise, HEML organizes numerous exhibitions, research projects and educational programs.

European Training and Research Association for a Cooperation Key to Business

European Training and Research Association for a Cooperation Key to Business

Viale Europa N.95, 04019, Terracina, Italy
Phone: +390773721606
E-mail: info@eu-track.eu
Contact Person: Michela Tramonti

www.eu-track.eu 

EU-Track is a Multidisciplinary Research and Development Center composed of researchers with different backgrounds, mainly geotechnical engineering, nanotechnology and robotics, education-pedagogy, sociology, science education in STE(A)M (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics).

The strength of our Scientific Committee stands in the multidisciplinary and interdisciplinary approach combining the academic-scientific and entrepreneurial aspects aimed to the implementation of research activities.

Thanks to our international network including universities, research institutes, business companies, public authorities, training centers both in Europe and in Asia, we strongly promote research and training activities for teachers, young people and professionals focused on innovation and labor market needs.

Associazione Canto Di Eea

Associazione Canto Di
Eea

Via IV Novembre 13B, 04017, San Felice Circeo, Italy
Phone: +393393885338
E-mail: associazionecantodieea@yahoo.it
Contact Person: Caterina Bono

Web Page 

The association was created with the aim of promoting musical culture, formed by musicians in possession of appropriate educational and professional qualifications and promotes various musical initiatives, including concert festivals, in collaboration with Institutional Bodies and Cultural and Environmental Associations at a national level, concert lessons for schools and the organization of concerts involving young students.

Among the reviews we mention the Incontri Musicali, an event held since 2003 in the Lazio region that hosts talented musicians from the national and international scene who perform in sought-after and innovative programs.

From the 2011, the Association was the promoter and organizer of Ecosuoni, the meeting between musical culture, environmental awareness and eco-sustainability. The association since 2016 is organizer of the Pandataria National Music Competition in collaboration with the Dante Alighieri Formia-Ventotene school Lt - Italy

Latvia Culture College at Latvian Academy of Culture

Latvia Culture College at Latvian Academy of
Culture

Bruninieku 57, 1011, Riga, Latvia
Phone: +371 67846237
E-mail: lkk@lkk.gov.lv
Contact Person: Gita Senka

www.kulturaskoledza.lv 

Latvia Culture college (LCC), is one of the most experienced and rich in traditions colleges in Latvia. LCC offers modern cultural education according to the demands of labour market. Currently LCC provides three professional higher education programs accredited by the State: Culture Manager with specialization in stage arts (theatre and event production), fashion and design management, photo and video production, media production and PR, technical production (light and sound design) and music management ; Dance Group Leader with specialization in contemporary dance, modern dance or Latvian folk dance and Library Information Specialist programme.

LCC has coordinated a number of mobility projects and large scale projects under ERASMUS + and other programmes mainly focusing on researching and development of new educational programmes, training materials and methodological recommendations also for vocational training and lifelong learning, development of transational educational and social networks, interactive websites etc.

LCC also have experience with tripartite co-operation and various researches regarding digitalization and technological innovations in creative industries sector.

The Ethnographic Open Air Museum of Latvia

The Ethnographic Open Air Museum of Latvia

Bonaventuras Iela 10, 1024, Riga, Latvia
Phone: +37167994510
E-mail: projekts@brivdabasmuzejs.lv
Contact Person: Armands Raitums

www.brivdabasmuzejs.lv 

Just a half hour’s drive from Riga’s center, nestled in a pine forest, one of Europe’s oldest and largest outdoor museums can be found alongside the shore of Lake Jugla. It is called the Ethnographic Open-Air Museum of Latvia.

Since its establishment in 1924, the museum has collected 118 historical buildings from all over Latvia. Riga and all of Latvia’s regions, Kurzeme, Vidzeme, Zemgale, and Latgale, are represented here. The buildings have been set up to give visitors a sense of Latvia’s rural landscape.

At the Open-Air Museum you can find farmsteads of Latvian farmers, craftsmen, and fishermen. They all contain permanent exhibitions – household and working tools, interior furnishings – which characterize the time period, the district, and the owner’s vocation. The Ethnographic Open-Air Museum of Latvia also has two sister sites, which are located in their original regions. Vēveri is located in the hilly district of Vecpiebalga, and the fisherman’s homestead Vītolnieki is located on the picturesque coast of Rucava

Finansētājs

ERASMUS PLUS KA202 - STRATEGIC PARTNERSHIPS FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING, Project 2019-1-BG01-KA202-062231
Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu

Jaunumi

Kontakti